Factar sgèile

1

Chaidh an triantan A1B1C1 a mheudachadh agus thug sin dhuinn triantan ABC.

Dè am factar sgèile meudachaidh?

Two triangles plotted on a grid. One is 1 x 2 the other is 3 x 6

2

Chaidh triantan XYZ a mheudachadh gus triantan X1Y1Z1 a chruthachadh.

Dè am factar sgèile meudachaidh?

Two triangles plotted on a grid. One is 3 x 1.5 the other is 6 x 3

3

Chaidh triantan ABC a mheudachadh gus triantan A1B1C1 a chruthachadh.

Dè am factar sgèile meudachaidh?

Two triangles plotted on a grid. One is 3 x 1 the other is 9 x 3

4

Airson a' phaidhir de cheart-cheàrnaich cho-choltach gu h-ìosal, lorg am factar sgèile agus obraich a-mach x.

A diagram of a 10cm x 8cm rectangle and a 30cm x X cm rectangle

5

Airson a' phaidhir de thriantain cho-choltach gu h-ìosal, lorg am factar sgèile agus obraich a-mach x.

Two similar triangles