Crynodeb o’r asesiad

Bydd yr arholiad hwn yn profi dy sgiliau darllen ac ysgrifennu. Yn Adran A bydd rhaid i ti ateb ystod o gwestiynau yn seiliedig ar destunau darllen. Bydd y darnau darllen yn ddarnau Trafod, Perswâd a Chyfarwyddiadol.

Yn Adran B bydd rhaid i ti ysgrifennu dau ddarn. Gallant fod naill ai’n dasgau trafod neu'n dasgau perswadio.

curriculum-key-fact
Ni fydd gofyn i ti ysgrifennu darn cyfarwyddiadol ond fe fydd disgwyl i ti ei adnabod yn y darnau darllen.

Mae’r papur yn werth 70 o farciau:

 • 30 marc ar gyfer y darllen
 • 40 marc ar gyfer y dasg ysgrifennu

Cyfarwyddiadol

Beth yw testun cyfarwyddiadol?

Mae testun cyfarwyddiadol yn:

 • disgrifio sut mae rhywbeth yn cael ei wneud drwy restru cyfres o gamau
 • dechrau gan ddweud beth yw’r nod neu’r pwrpas
 • rhestru’r hyn sydd ei angen
 • camau mewn trefn amser
 • defnyddio pwyntiau bwled neu rifau
 • defnyddio berfau gorchmynnol

Math o ffurfiau ysgrifennu

 • Poster
 • Rysáit
 • Rheolau
 • Cyfarwyddiadau
curriculum-key-fact
Pwrpas ysgrifennu cyfarwyddiadau yw esbonio sut i wneud rhywbeth, er enghraifft sut i fynd o un lle i’r llall.

Wrth ddarllen darn cyfarwyddiadol cofia ystyried:

 • ffurf - ym mha ffurf mae’r awdur wedi ysgrifennu (erthygl, ymson, portread, llythyr, stori ayyb)?
 • cynulleidfa - ar gyfer pwy mae’r awdur wedi ysgrifennu (plant, oedolion, dynion, menywod ayyb)?
 • pwrpas – pam mae'r awdur yn ysgrifennu (i berswadio, dadlau, adolygu ayyb)?
 • arddull – sut mae’r awdur yn ysgrifennu (ffurfiol, siaradus, difrifol, comig ayyb)?