Marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth (Islam) test questions

1

Beth yw akhirah?

2

Pam mae Mwslimiaid yn credu mewn bywyd ar ôl marwolaeth?

3

Beth yw Janna?

4

Beth yw Jahannam?

5

Pa Fwslimiaid sy’n credu bod Allah yn garedig a thrugarog?

6

Pa ddefod mae Mwslimiaid yn ei defnyddio mewn angladd?

7

Sut mae Mwslimiaid yn gallu mynd i’r nefoedd?

8

Ar ba ddydd mae Mwslimiaid yn credu bod rhywun yn cael ei atgyfodi?

9

Sut mae beddau Mwslimaidd wedi’u marcio fel arfer?

10

Beth yw shirk?