Amlosgi neu gladdu?

Mae Mwslimiaid yn credu y bydd atgyfodiad corfforol ar Ddydd y Farn (yawm al-din), felly maen nhw’n anghymeradwyo amlosgi, a byddant yn claddu bob tro. Bydd Allah yn atgyweirio cyrff pobl:

quote
A ydyw dyn yn dychmygu na wnawn Ni ailosod ei esgyrn? Yn wir, mae gennym y grym i adfer blaenau ei fysedd.Surah 75:3-4

Wrth i bobl sefyll ar lan y bedd adroddir Surah cyntaf y Qur’an:

quote
Yn enw Allah, Mwyaf Grasol, Bythol Drugarog. Perthyn pob math o foliant perffaith i Allah yn unig, Arglwydd yr holl fydoedd, Mwyaf Grasol, Bythol Drugarog, Meistr Dydd y Farn. Ti yn unig a addolwn a Thi yn unig yr ymbiliwn arnat am gymorth. Arwain ni ar hyd y llwybr syth – llwybr y rhai y rhoddaist Dy ffafrau iddynt, y rhai nad enynasant Dy ddicter, a’r rhai na chrwydrasant. Surah 1

Mae’r dyfyniad hwn yn adlewyrchu credoau am fywyd ar ôl marwolaeth a Dydd y Farn sy’n wynebu pob Mwslim.

Wedyn, unwaith y bo’r corff yn y ddaear, dywedir:

quote
O’r ddaear y’th creasom, ac iddi y perwn iti ddychwelyd ac ohoni y’th dygwn allan drachefn.Surah 20:55

Codir beddau uwchlaw lefel y ddaear fel bod y man claddu wedi’i nodi’n glir, ac fel na fydd pobl yn cerdded arnynt yn ddamweiniol. Ni cheir cerrig bedd mawr a chywrain fel arfer, ond nid ydynt wedi’u gwahardd chwaith.