Angladdau Islamaidd

Mae defodau angladd yn bwysig iawn:

  • maen nhw’n dangos parch i’r meirw
  • maen nhw’n cynnwys amryw o seremonïau y credir eu bod yn angenrheidiol i sicrhau bod yr ymadawedig yn mynd ymlaen i beth bynnag fydd eu bywyd nesaf
  • maen nhw’n rhoi amser i berthnasau a ffrindiau’r ymadawedig i alaru a dangos eu tristwch – bydd pobl yn dweud yn aml fod dangos galar yn ffurfiol yn eu helpu i ddod dros eu colled

Pan fydd Mwslim yn marw, mae’n ceisio dweud geiriau olaf proffwyd Allah, Muhammad, Allah, helpa fi drwy galedi a gwewyr angau. Bydd eraill yn dweud, Eiddo Allah ydym ac at Allah y dychwelwn.

  • Bydd Mwslimiaid yn ceisio claddu’r ymadawedig cyn gynted ag sy’n bosib, ac yn sicr o fewn tridiau.
  • Caiff corff yr ymadawedig ei olchi a’i lapio mewn lliain neu amdo gwyn.
  • Mae’n well gan Fwslimiaid beidio â defnyddio arch, ond mewn rhai gwledydd, yn cynnwys Cymru a gweddill Prydain, mae’n rhaid cael arch.
  • Caiff cyrff eu claddu yn wynebu Mecca sef dinas sanctaidd y Mwslimiaid yn Saudi Arabia, lle credir bod Muhammad wedi’i eni.