Bywyd ar ôl marwolaeth

Mae bywyd ar ôl marwolaeth yn gred a chysyniad sylfaenol yn y rhan fwyaf o grefyddau. Mae ffurf y bywyd hwn wedi marwolaeth yn wahanol o grefydd i grefydd ac weithiau ceir credoau gwahanol rhwng aelodau o’r un grefydd. Mae rhai pobl sydd heb gred grefyddol yn credu mewn bywyd ar ôl marwolaeth hefyd, ac eraill yn credu nad oes unrhyw fath o fodolaeth ar ôl marw.

Dyma rai ffyrdd o feddwl am fywyd ar ôl marwolaeth: