Oidhirpean air détente

A' feuchainn ri leudachadh bhall-airm niùclasach a chuingealachadh

Nuair a bhios buill-airm niùclasach a' dol am meud, bidh barrachd bhall-airm niùclasach aig dùthaich, no bidh comasan niùclasach a' sgaoileadh gu dùthchannan gun bhall-airm niùclasach.

Bha eagal ann gum faigheadh riaghaltasan 'cronail' grèim air buill-airm niùclasach. Mar bu mhotha a dhùthchannan le comas niùclasach 's ann bu lugha a bha de smachd aig na mòr-chumhachdan air cùisean.

Chaidh corra aonta phoilitigeach a dhèanamh aig àm an détente.

1963 - Cùmhnant Casg Dheuchainnean Niùclasach

Chaidh deuchainnean air buill-airm niùclasach a chasg air an talamh agus san àile.

1967 - Cùmhnant Fànais

Bha sìth ri bhith anns an fhànas agus dh'fhaodadh a h-uile dùthaich rannsachadh a dhèanamh ann.

1968 - Cùmhnant Neo-leudachaidh Niùclasach

B' e na còig dùthchannan niùclasach a bha aithnichte na SA, an USSR, an RA, Sìona agus an Fhraing.

1971 - Cùmhnant Grunnd na Mara

Chaidh casg a chur air buill-airm niùclasach an àite sam bith air grunnd na mara.

1972 - SALT I

Chuingealaich an dà mhòr-chumhachd an àireamh de bhuill-airm niùclasach a dh'fhaodaist a thoirt gu bith.

1975 - Aonta Helsinki

Trì 'basgaidean' aonta:

  • Dh'aontaich an dà thaobh crìochan dhùthchannan Eòrpach aithneachadh.
  • Dh'aontaich an dà thaobh spèis a thoirt do chòraichean daonna agus do shaorsa nan dùthchannan fhèin.
  • Dh'aontaich an dà thaobh cuideachadh a thoirt dha chèile a thaobh na h-eaconamaidh agus teicneòlas.

1979 - SALT II

Bha aonta ann mu dheidhinn a bhith a' cuingealachadh dèanamh bhall-airm fad-astarach.