Teoram Phythagoras

Mus tòisich thu air an earrainn seo, bu chòir dhut sùil eile a thoirt air an earrainn Nàiseanta 4 Gnìomhan Matamataigs - Pythagoras.

Ann an triantan ceart-cheàrnach tha dàimh eadar na trì taobhan. Chì thu an dàimh gu h-ìosal.

Diagram of a right-angled triangle with abc labels.

Aig ìre Nàiseanta 5 ann an Gnìomhan Matamataigs, 's iongantach mura bi agad ri Teoram Phythagoras a chleachdadh mar aon cheum ann an ceist nas motha.