Polymerau adio

Gallwn ni ddefnyddio alcenau i wneud polymer.

Moleciwlau mawr iawn sy’n ffurfio wrth i lawer o foleciwlau adweithiol, llai uno â’i gilydd, ben wrth ben, yw polymerau. Enw’r moleciwlau llai yw monomerau.

Yn gyffredinol:

llawer o foleciwlau monomer → moleciwl polymer

Rydyn ni’n galw’r polymerau sy’n ffurfio yn bolymerau adio.

Mae’r sioe sleidiau hon yn dangos sut mae llawer o fonomerau cloroethen yn gallu uno ben wrth ben i wneud poly(cloroethen), neu PVC:

Fformiwla adeileddol pedwar moleciwl cloroethen.

Gallwn ni grynhoi’r dull fel hyn:

  • torri bondiau dwbl y monomerau
  • bydd niferoedd mawr o foleciwlau monomer yn uno â’i gilydd
  • mae hyn yn ffurfio cadwyn hir o’r enw polymer

Mae alcenau’n gallu gweithredu fel monomerau am eu bod nhw’n annirlawn:

  • mae ethen yn gallu polymeru i ffurfio poly(ethen), sef polythen
  • mae propen yn gallu polymeru i ffurfio poly(propen), sef polypropylen
  • mae cloroethen yn gallu polymeru i ffurfio poly(cloroethen), sef PVC
  • mae tetrafflworoethen yn gallu polymeru i ffurfio poly(tetrafflworoethen ), sef PTFE neu Teflon