Food

Cheaper or more expensive?

Pictures of food and drink with prices attachedAn illustration showing pictures of food and drink with prices attached
Question

Tha càl nas daoire na aran.

Tha/Chan eil

Chan eil.

Càl, cabbage is 80 sgillinn – 80p, cheaper than aran, bread which is £1.20.

Question

Tha bainne nas daoire na uighean.

Tha/Chan eil

Chan eil.

Bainne, milk is £1.30 and therefore nas saoire, cheaper, than uighean, eggs which are £1.90.

Question

Tha aran nas saoire na feòil.

Tha/Chan eil

Tha.

Aran, bread is £1.20 and therefore nas saoire, cheaper than feòil, meat at £5.30.

Question

Tha cofaidh nas daoire na càise.

Tha/Chan eil

Tha.

Cofaidh, coffee is £3.19 and therefore nas daoire, more expensive than càise, cheese at £1.78.

Question

Tha ubhlan an aon phrìs ri càl.

Tha/Chan eil

Tha.

Càl, cabbage is 80 sgillinn – 80p, and therefore an aon phrìs ri, the same price as ubhlan, apples which are also 80 sgillinn.

Question

Tha rus nas daoire na buntàta.

Tha/Chan eil

Chan eil.

Chan eil, potatoes are £2.40 and therefore nas daoire, more expensive, than rus, rice at £1.79.

Question

Tha càl nas saoire na uighean.

Tha/Chan eil

Tha.

Càl, cabbage is 80 sgillinn - 80p, cheaper than uighean, eggs which are £1.90.

Move on to Test
next