Mae Mags a Cal yn trafod datblygiadau mewn nanogwyddoniaeth yn ogystal â'r risgiau posibl.

Move on to Test
next