Dàimhean ag atharrachadh eadar na mòr-chumhachdan

Dealbh de loidhne-tìm air a’ chuspair An Cogadh Fuar, Dàimhean ag atharrachadh eadar na Mòr-chumhachdan