Adhbharan airson a’ Chogaidh Fhuair test questions

1

Cò de na Mòr-chumhachdan a bha na dùthaich Chomannach agus cò na dùthaich chalpaireil?

2

Bha an dà cho-labhairt sìthe aig deireadh an Dara Cogaidh ann a’ Yalta agus?

3

Dè bh’ ann an Teagasg Truman?

4

Cò rinn òraid mun 'Chùirtear Iarainn'?

5

Dè bh’ ann an Cobhair Mharshall?

6

Dè th’ ann an NATO?

7

Dè bh’ ann an Aonta Warsaw?

8

Dè tha M.A.D. a’ seasamh airson?

9

Cuin a rinn an t-Aonadh Sòbhieteach a’ chiad bhoma atamach?

10

Cuin a chaidh deuchainn a dhèanamh air a’ chiad bhoma haidridean?