Getting started

Here is some useful vocabulary to get you started.

Áiteanna and trealamhPlaces and equipment
ionad sláinte health centre
na seirbhísí éigeandála the emergency services
ospidéal / otharlann hospital
otharcharr ambulance
stáisiún dóiteáinfire station
stáisiún na ngardaí / na bpéas garda / police station
seomra feithimhwaiting room
barda ward
comhairleadvice
obráid operation
sínteán stretcher
fáinne tarrthála rescue ring
uimhir ghutháin phone number
uimhir shláintemedical number
ospidéal / otharlann
Fadhbanna sláinte agus cúiseanna leo Health problems and causes
aiste bia diet
alcól alcohol
anoireicse anorexia
béim ghréinesunstroke
caitheamh tobac smoking
drugaí drugs
greim feithide insect bite
mí-úsáid drugaí drug abuse
murtall obesity
óltadrunk
taisme bóthair road accident
taisme / timpiste accident
ag tiomáint róghasta / ar lánluasdriving too fast / at full speed
bóthar sleamhain slippery road
teach trí thinehouse on fire
toit / deatach smoke
taisme bóthair
bain amach to reach
bain timpiste dó to have a accident
buail (in éadan) to ring / to hit (crash against)
caith to smoke
cuir fios / scairt ar to phone
dóigh to burn
dreap to climb
éirigh to get up / become
faigh bás to die
glac to take
leagto knock down
maraighto kill
mínighto explain
pléascto explode
sábháil to save
tarlaigh to happen
sciorr to skid
scread to scream
scriosto destroy
séid to blow
sleamhnaigh to slip
tarraing to pull
tiomáin to drive
tit i laigeto faint
bain timpiste do

Extra vocab

Tháinig feabhas / biseach orm I got better
Bhí mé gan aithne gan urlabhraI was unconscious
Bhí sé slán sábháilte He was safe and sound
Bhí mé i mbaol mo bháiteI was in danger of drowning
Ná bí buartha Don’t worry
As go brách leo Off they went
Ag slogadh uisceswallowing water
Ag bá drowning
sláintiúil healthy
míshláintiúil unhealthy
sláintiúil