Gwirio cywirdeb rhif wedi ei dalgrynnu

I wirio cywirdeb rhif wedi ei dalgrynnu, mae angen i ti ganfod y rhifau mwyaf a lleiaf y gallai fod wedi ei dalgrynnu ohonyn nhw.

Question

Nifer y plant mewn ysgol ydy \({800}\), yn gywir i’r \({100}\) agosaf. Beth ydy’r nifer lleiaf posibl, a'r nifer mwyaf posibl, o blant yn yr ysgol?

Mae nifer y plant yn yr ysgol wedi ei dalgrynnu i’r \({100}\) agosaf i roi \({800.}\)

Graff amlder cymharol

Yr ateb ydy \({750}\) ac \({849}\).

Y rhif lleiaf sy’n talgrynnu i \({800}\) ydy \({750}\).

Y rhif mwyaf sy’n talgrynnu i \({800}\) ydy \({849}\).

Felly, y nifer lleiaf posibl o blant yn yr ysgol ydy \({750}\), a’r nifer mwyaf posibl o blant yn yr ysgol ydy \({849}\).

Sylwer: mae \({850}\) yn union hanner ffordd rhwng \({800}\) a \({900}\), ond mae \({850}\) yn talgrynnu i fyny i roi \({900}\), felly \({849}\) ydy’r ateb.

Question

Mae Alwena’n gwario \(\pounds{80}\) yn yr archfarchnad leol, yn gywir i’r \(\pounds{10}\) agosaf. Beth ydy'r swm lleiaf a mwyaf y gallai Alwena fod wedi ei wario?

Llinell rif yn egluro talgrynnu i’r 100 agosaf

Yr ateb ydy \(\pounds{75.00}\) ac \(\pounds{84.99}\).

Y rhif lleiaf sy’n talgrynnu i \(\pounds{80}\) ydy \(\pounds{75}\).

Y rhif mwyaf sy’n talgrynnu i \(\pounds{80}\) ydy \(\pounds{84.99}\).

Cofia fod \(\pounds{85}\) hanner ffordd rhwng \(\pounds{80}\) a \(\pounds{90}\), ond mae \(\pounds{85}\) yn talgrynnu i fyny i \(\pounds{90}\), felly rhaid mynd am yr uned leiaf posibl yn llai na \({85}\) (sef yn yr achos hwn, ceiniog yn llai), felly \(\pounds{84.99}\).