Gwirio cywirdeb rhif wedi ei dalgrynnu

I wirio cywirdeb rhif wedi ei dalgrynnu, mae angen i ti ganfod y rhifau mwyaf a lleiaf y gallai fod wedi ei dalgrynnu ohonyn nhw.

Question

Nifer y plant mewn ysgol ydy {800}, yn gywir i’r {100} agosaf. Beth ydy’r nifer lleiaf posibl, a'r nifer mwyaf posibl, o blant yn yr ysgol?

Mae nifer y plant yn yr ysgol wedi ei dalgrynnu i’r {100} agosaf i roi {800.}

Graff amlder cymharol

Yr ateb ydy {750} ac {849}.

Y rhif lleiaf sy’n talgrynnu i {800} ydy {750}.

Y rhif mwyaf sy’n talgrynnu i {800} ydy {849}.

Felly, y nifer lleiaf posibl o blant yn yr ysgol ydy {750}, a’r nifer mwyaf posibl o blant yn yr ysgol ydy {849}.

Sylwer: mae {850} yn union hanner ffordd rhwng {800} a {900}, ond mae {850} yn talgrynnu i fyny i roi {900}, felly {849} ydy’r ateb.

Question

Mae Alwena’n gwario \pounds{80} yn yr archfarchnad leol, yn gywir i’r \pounds{10} agosaf. Beth ydy'r swm lleiaf a mwyaf y gallai Alwena fod wedi ei wario?

Llinell rif yn egluro talgrynnu i’r 100 agosaf

Yr ateb ydy \pounds{75.00} ac \pounds{84.99}.

Y rhif lleiaf sy’n talgrynnu i \pounds{80} ydy \pounds{75}.

Y rhif mwyaf sy’n talgrynnu i \pounds{80} ydy \pounds{84.99}.

Cofia fod \pounds{85} hanner ffordd rhwng \pounds{80} a \pounds{90}, ond mae \pounds{85} yn talgrynnu i fyny i \pounds{90}, felly rhaid mynd am yr uned leiaf posibl yn llai na {85} (sef yn yr achos hwn, ceiniog yn llai), felly \pounds{84.99}.