Trosi unedau arwynebedd a chyfaint

Mae’r dull trosi rhwng unedau’n gweithio’r un fath ar gyfer trosi unedau arwynebedd a chyfaint, ond mae angen gofal.

Rydyn ni’n gwybod bod {1}~{cm} = {10}~{mm}, felly, wrth feddwl am sgwâr a’i ochr yn {1}~cm, rydyn ni’n gweld bod ei arwynebedd yn {1}~cm\times{1}~cm = {1}~cm^{2}.

O wneud y cyfrifiad mewn {mm} fe gawn ni {10}~{mm}\times{10}~{mm} = {100}~{mm}^{2}. Felly mae {1}~cm^{2} = {100}~mm^{2}.

Yn yr un modd mae {1}~cm^{3} = {10}\times{10}\times{10}~mm^{3} = {1,000}~mm^{3}.

{1} droedfedd sgwâr ={12}\times{12} modfedd sgwâr ={144} modfedd sgwâr.

Wrth drosi o un math o uned i un arall, bydd angen i ti wybod faint o’r unedau llai sydd eu hangen i wneud 1 uned fwy.

Wrth drosi o uned fwy i uned lai rwyt ti’n lluosi, ee {m}^{2} i {cm}^{2}.

Wrth drosi o uned lai i uned fwy, rwyt ti’n rhannu, ee {cm}^{2} i {m}^{2}.

Enghraifft

Trosa {50,000}~cm^{2} i {m}^{2}.

{1}~{m} = {100}~{cm}.

Diagram sgwariau

Felly, {1}~m^{2} = {100}~cm\times{100}~cm = {10,000}~cm^{2}.

Rwyt ti’n trosi o uned lai ( cm^{2}) i uned fwy ( m^{2}), felly rhanna.

{50,000}~cm^{2} = {50,000}\div{10,000} = {5}~m^{2}.

Enghraifft

Trosa {10}~cm^{3} i mm^{3}.

{1}~cm = {10}~mm.

Diagram ciwbiau

Felly, {1}~cm^{3} = {10}~mm\times{10}~mm\times{10}~mm = {1,000}~mm^{3}.

Rwyt ti’n trosi o uned fwy ( {cm}^{3}) i uned lai ( {mm}^{3}), felly lluosa.

{10}~cm^{3} = {10}\times{1,000} = {10,000}~mm^{3}.