Trosi unedau arwynebedd a chyfaint

Mae’r dull trosi rhwng unedau’n gweithio’r un fath ar gyfer trosi unedau arwynebedd a chyfaint, ond mae angen gofal.

Rydyn ni’n gwybod bod \({1}~{cm} = {10}~{mm}\), felly, wrth feddwl am sgwâr a’i ochr yn \({1}~cm\), rydyn ni’n gweld bod ei arwynebedd yn \({1}~cm\times{1}~cm = {1}~cm^{2}\).

O wneud y cyfrifiad mewn \({mm}\) fe gawn ni \({10}~{mm}\times{10}~{mm} = {100}~{mm}^{2}\). Felly mae \({1}~cm^{2} = {100}~mm^{2}\).

Yn yr un modd mae \({1}~cm^{3} = {10}\times{10}\times{10}~mm^{3} = {1,000}~mm^{3}\).

\({1}\) droedfedd sgwâr \(={12}\times{12}\) modfedd sgwâr \(={144}\) modfedd sgwâr.

Wrth drosi o un math o uned i un arall, bydd angen i ti wybod faint o’r unedau llai sydd eu hangen i wneud 1 uned fwy.

Wrth drosi o uned fwy i uned lai rwyt ti’n lluosi, ee \({m}^{2}\) i \({cm}^{2}\).

Wrth drosi o uned lai i uned fwy, rwyt ti’n rhannu, ee \({cm}^{2}\) i \({m}^{2}\).

Enghraifft

Trosa \({50,000}~cm^{2}\) i \({m}^{2}\).

\({1}~{m} = {100}~{cm}\).

Diagram sgwariau

Felly, \({1}~m^{2} = {100}~cm\times{100}~cm = {10,000}~cm^{2}\).

Rwyt ti’n trosi o uned lai (\(cm^{2}\)) i uned fwy (\(m^{2}\)), felly rhanna.

\({50,000}~cm^{2} = {50,000}\div{10,000} = {5}~m^{2}\).

Enghraifft

Trosa \({10}~cm^{3}\) i \(mm^{3}\).

\({1}~cm = {10}~mm\).

Diagram ciwbiau

Felly, \({1}~cm^{3} = {10}~mm\times{10}~mm\times{10}~mm = {1,000}~mm^{3}\).

Rwyt ti’n trosi o uned fwy (\({cm}^{3}\)) i uned lai (\({mm}^{3}\)), felly lluosa.

\({10}~cm^{3} = {10}\times{1,000} = {10,000}~mm^{3}\).