Unedau Imperial

Ym Mhrydain mae unedau traddodiadol yn dal yn gyffredin iawn. Mae’r rhain yn cael eu galw'n unedau Imperial, ac maen nhw’n cynnwys:

Mesur hyd – modfedd, troedfedd, llathen, milltir. Yn fras, dyma sut mae nhw’n cymharu gyda’r unedau metrig:

  • {1~fodfedd} = {1}" \approx{2.5}~cm
  • {1~droedfedd} = {1}' = {12}" ~\approx{30}~cm
  • {1~lathen} = {3}' = {36}" ~\approx{0.9}~m (sef ychydig llai nag {1}~m)
  • {1~filltir} = {1760~llathen}\approx{1.6}~km(neu {8}~km\approx{5~milltir})

Cofia mai ystyr \approx ydy ‘tua’.

Question

Defnyddia’r wybodaeth hon i amcangyfrif:

a) {8}" mewn {cm}

b) {2}' {6}" mewn {cm}

c) {100}~{m} mewn {llathenni}

ch) {20}~km mewn {milltiroedd}

a) {8}" \approx{8}\times{2.5} = {20}~cm

b) {2}' \approx{2}\times{30} = {60}~cm. {6}" \approx{6}\times{2.5} = {15}~cm. Felly {2}' {6}" \approx{60} + {15} = {75}~cm

c) {100}~m\approx\frac{100}{0.9} =  {111.1...}= {111~llathen} (i’r llathen agosaf)

ch) {20}~km\times{20}\div{1.6} = {12.5}~milltir