Trosi rhwng unedau

Mae’r tabl yn dangos rhai o’r unedau mwyaf cyffredin a’u cywerthoedd. Gwna’n siŵr dy fod yn gwybod y trosiadau hyn.

Trosi mesuriadau
Hyd {1}~{km} = {1,000}~{m} {1}~{m} = {100}~{cm} {1}~{cm} = {10}~{mm}
Pwysau {1~tunnell} = {1,000}~{kg} {1}~{kg} = {1,000}~{g} {1}~{g} = {1,000}~{mg}
Cynhwysedd {1}~{l} = {100}~{cl} {1}~{cl} = {10}~{ml}

Trosi unedau mwy yn unedau llai

I drosi uned fwy’n uned lai (ee {m} i {cm}) dylet ti wirio yn gyntaf sawl uned lai sydd ei hangen i wneud {1} uned fwy. Wedyn, lluosa’r rhif hwnnw â nifer yr unedau mwy.

Trosi unedau llai yn unedau mwy

I drosi uned lai’n uned fwy (ee {cm} i {m}), dylet ti ei rhannu â nifer yr unedau llai sydd eu hangen i wneud {1} uned fwy.

curriculum-key-fact
I drosi o uned fwy i uned lai, lluosa. I drosi o uned lai i uned fwy, rhanna.

Enghraifft

{1}~{m} = {100}~{cm}

Felly, i drosi o {m} i {cm} lluosa â {100}, ac i drosi o {cm} i {m} rhanna â {100.}

Er enghraifft:

{3.2}~{m} = {320}~{cm} ( {3.2}\times{100} = {320})

{400}~{cm} = {4}~{m} ( {400}\times{100} = {4})

Question

Trosa’r canlynol i’r unedau sydd mewn cromfachau:

a) {5,120}~{g} ( {kg})

b) {15}~{cl} ( {ml})

c) {245}~{mm} ( {m})

a) {5.12}~{kg}. Cofia fod {1}~{kg} = {1,000}~{g}. I drosi o {g} i {kg}, rhanna â {1,000}.

b) {150}~{ml}. Cofia fod {1}~{cl} = {10}~{ml}. I drosi o {cl} i {ml}, lluosa â {10}.

c) {0.245}~{m}. Cofia fod {1}~{m} = {1,000}~{mm}. I drosi o {mm} i {m}, rhanna â {1,000}.