Trosi rhwng unedau

Mae’r tabl yn dangos rhai o’r unedau mwyaf cyffredin a’u cywerthoedd. Gwna’n siŵr dy fod yn gwybod y trosiadau hyn.

Trosi mesuriadau
Hyd\[{1}~{km} = {1,000}~{m}\]\[{1}~{m} = {100}~{cm}\]\[{1}~{cm} = {10}~{mm}\]
Pwysau\[{1~tunnell} = {1,000}~{kg}\]\[{1}~{kg} = {1,000}~{g}\]\[{1}~{g} = {1,000}~{mg}\]
Cynhwysedd\[{1}~{l} = {100}~{cl}\]\[{1}~{cl} = {10}~{ml}\]

Trosi unedau mwy yn unedau llai

I drosi uned fwy’n uned lai (ee \({m}\) i \({cm}\)) dylet ti wirio yn gyntaf sawl uned lai sydd ei hangen i wneud \({1}\) uned fwy. Wedyn, lluosa’r rhif hwnnw â nifer yr unedau mwy.

Trosi unedau llai yn unedau mwy

I drosi uned lai’n uned fwy (ee \({cm}\) i \({m}\)), dylet ti ei rhannu â nifer yr unedau llai sydd eu hangen i wneud \({1}\) uned fwy.

curriculum-key-fact
I drosi o uned fwy i uned lai, lluosa. I drosi o uned lai i uned fwy, rhanna.

Enghraifft

\[{1}~{m} = {100}~{cm}\]

Felly, i drosi o \({m}\) i \({cm}\) lluosa â \({100}\), ac i drosi o \({cm}\) i \({m}\) rhanna â \({100.}\)

Er enghraifft:

\({3.2}~{m} = {320}~{cm}\) (\({3.2}\times{100} = {320}\))

\({400}~{cm} = {4}~{m}\) (\({400}\times{100} = {4}\))

Question

Trosa’r canlynol i’r unedau sydd mewn cromfachau:

a) \({5,120}~{g}\) (\({kg}\))

b) \({15}~{cl}\) (\({ml}\))

c) \({245}~{mm}\) (\({m}\))

a) \({5.12}~{kg}\). Cofia fod \({1}~{kg} = {1,000}~{g}\). I drosi o \({g}\) i \({kg}\), rhanna â \({1,000}\).

b) \({150}~{ml}\). Cofia fod \({1}~{cl} = {10}~{ml}\). I drosi o \({cl}\) i \({ml}\), lluosa â \({10}\).

c) \({0.245}~{m}\). Cofia fod \({1}~{m} = {1,000}~{mm}\). I drosi o \({mm}\) i \({m}\), rhanna â \({1,000}\).