Darllen graddfeydd

Graddfa 1

Diagram darllen graddfeydd

Ar y raddfa hon y gwahaniaeth rhwng {5} a {6} ydy {1}. Ac mae’r gofod wedi ei rannu’n {4}, felly mae pob rhaniad yn cynrychioli {1}\div{4} = {0.25}.

Mae’r saeth yn pwyntio at {5} + {0.25} + {0.25} + {0.25} = {5.75}.

Graddfa 2 - sbidomedr

Diagram sbidomedr

Y gwahaniaeth rhwng {50} a {60} ydy {10} ac mae’r gofod wedi ei rannu’n {5}. Felly mae pob rhaniad yn cynrychioli {10}\div{5} = {2}.

Mae’r saeth yn pwyntio at {50} + {2} + {2} = {54}.