Menywod fel offeiriaid ac esgobion

Heddiw, mae'r rhan fwyaf o eglwysi Protestannaidd yn caniatáu i fenywod fod yn weinidogion neu'n offeiriaid. Yn 2014, pleidleisiodd Eglwys Loegr, ar ôl blynyddoedd o drafod, o blaid caniatáu i fenywod fod yn esgobion a chafodd y menywod cyntaf eu hordeinio'n esgobion yn 2015.

Safbwynt yr Eglwys yng Nghymru

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi gweld newidiadau mawr o ran rôl menywod. Maen nhw hefyd nawr yn caniatáu i ddynion a menywod gymryd rôl gyfartal o ran arwain yr eglwys ac addoli. Mae hyn yn golygu bod menywod bellach yn gallu cael eu hordeinio fel gweinidogion a ficeriaid. Ym mis Ionawr 2017, cafodd y fenyw gyntaf ei chysegru'n esgob yng Nghymru. Roedd y Canon Joanna Penberthy, Esgob Eglwys Gadeiriol Tyddewi, hefyd yn un o'r menywod cyntaf yng Nghymru i gael eu hordeinio'n offeiriad yn 1997.

Safbwynt yr Eglwys Gatholig

Yn yr Eglwys Gatholig, dim ond dynion sy'n cael bod yn offeiriaid ac yn esgobion. Mae'n rhaid iddyn nhw aros yn ddiwair oherwydd mae eu safle'n golygu eu bod yn briod â'r Eglwys. Fydden nhw ddim yn gallu cyflawni eu dyletswyddau'n llawn pe bai ganddyn nhw gyfrifoldebau teuluol hefyd. Dydy menywod ddim yn gallu cael eu hordeinio'n offeiriaid yn yr Eglwys Gatholig. Mae gan fenywod rôl wahanol yn yr Eglwys Gatholig.

curriculum-key-fact
Mae Catholigion yn credu bod dynion a menywod yn gyfartal, ond bod ganddynt rolau gwahanol i'w gwneud o fewn crefydd.

Mae gan aelodau sydd heb eu hordeinio, sef dynion a menywod lleyg, hawl gyfartal i helpu i ddosbarthu'r bara a'r gwin yn ystod yr offeren, i ddarllen ac i gymryd rôl gymdeithasol fel ymweld â phobl sâl.

Mewn llawer o enwadau Cristnogol, mae dynion a menywod yn gallu ymrwymo eu bywydau i Dduw drwy fod yn fynach neu'n lleian.

Move on to Video
next