Adeileddau a phriodweddau

1

Pa fath o rymoedd sy'n dal dellten ïonig at ei gilydd?

2

Pa briodweddau sydd gan gyfansoddyn ïonig?

3

Pam mae gan gyfansoddion ïonig ymdoddbwyntiau uchel fel arfer?

4

Mae ïonau metel ac anfetel yn dod at ei gilydd i ffurfio adeiledd enfawr. Beth yw enw'r adeiledd hwn?

5

Pa osodiad am foleciwlau cofalent syml sy’n gywir?

6

Pam rydyn ni'n defnyddio diemwnt i orchuddio ebillion driliau metel?

7

Beth yw siâp nanotiwb?

8

Pa un o’r rhain sy'n disgrifio trefniad gronynnau mewn metel?

9

O beth mae bond metelig wedi'i wneud?

10

Pam fod y rhan fwyaf o fetelau'n hydwyth?