Question forms - CCEA

1

Read the following sentences and choose the correct word/phrase to fill the gap.

Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal/frása ceart chun na bearnaí a líonadh.

_____ bhfuil tú i do chónaí?

2

_____ an rang ina bhfuil tú?

3

_____ ort féin.

4

_____ spóirt is fearr leat?

5

_____ hé / hí an popcheoltóir is fearr leat?

6

_____ trí rud a dhéanann tú ag deireadh na seachtaine.

7

_____ a chaitheann tú d'am saor?

8

_____ ar éirigh tú ar maidin?

9

_____ na háiseanna spóirt atá i do cheantar?

10

_____ is fearr leat milseáin nó sceallóga?