Getting started

Cén t-am é?

To ask a question in Irish put the question first, then the rest of your sentence.

Always check that you are using the correct tense (past, present or future).

An … é?Is it … ?
An dtig / an féidir liom / leat?Can I / you?
An maith leat?Do you like?
Cá fhad?How long?
Cá háit?Where?
Cá mhéad?How much / many?
Cad é mar?How?
Cad é / cén?What?
Cad é / iad?What is / are?
Carb as? From where?
Cé acu?Which?
Cé?Who?
Cén fáth / cad chuige?Why?
Cén sórt / cineál?What type?
Cén t-am / cad é an t-am?What time?
Cén uair?When?

Examples:

Cad é mar atá tú?How are you?
Cén t-am é?What time is it?
Cá bhfuil tú?Where are you?
Cad chuige / cén fáth a dtéann tú ar scoil?Why do you go to school?
Cá mhéad duine a bhí ag an dioscó?How many people were at the disco?

Cad chuige a bhfuil sé fuar?

Translate the following questions into English.

Cuir Béarla ar na ceisteanna seo a leanas.

Question

Cad chuige a bhfuil sé fuar?

Why is it cold?

Question

Cén t-am a ndeachaigh tú abhaile?

What time did you go home?

Question

Cá huair a mbeidh tú ag an teach?

When will you be at the house?

Question

Cén sórt ceoil is fearr leat?

What type of music do you prefer?

Question

Cá fhad a mhair an turas go Baile Átha Cliath?

How long did the journey to Dublin last?