Grwpiau a chyfnodau

Mae’r holl wahanol elfennau wedi’u trefnu yn y tabl cyfnodol.

Dyma brif nodweddion y tabl:

  • enw’r rhesi llorweddol yw cyfnodau
  • enw’r colofnau fertigol yw grwpiau
  • mae elfennau yn yr un grŵp yn debyg i’w gilydd
  • mae’r metelau ar y chwith ac mae’r anfetelau ar y dde (mae hydrogen yn anfetel ond mae’n aml yn cael ei roi yn y canol)
  • mae’r prif grwpiau wedi’u rhifo o 1 i 7 o’r chwith i’r dde, a’r grŵp olaf ar y dde yw Grŵp 0
  • rydyn ni’n rhoi’r metelau trosiannol yn y bloc rhwng Grŵp 2 a Grŵp 3
  • dim ond dwy elfen sydd yng Nghyfnod 1 (hydrogen a heliwm)
Y tabl cyfnodol â llinell yn gwahanu'r metelau ar y chwith a'r anfetelau ar y dde.

Mae’r llinell igam-ogam yn y diagram hwn yn gwahanu’r metelau, ar y chwith, a’r anfetelau, ar y dde.

Metelau, nid anfetelau, yw’r rhan fwyaf o elfennau.

Mae gan bob elfen ei symbol cemegol ei hun, sydd wedi’i wneud o lythrennau. Dim ond elfennau sydd i’w gweld yn y tabl cyfnodol, byth cyfansoddion. Er enghraifft, dydy sylweddau fel dŵr a chopr sylffad ddim yn y tabl cyfnodol, oherwydd cyfansoddion ydyn nhw.