Maddeuant

1

Beth yw rhyfel?

2

Pa un o’r rhain sy’n achos cyffredin dros ryfel?

3

I Iddewon, beth yw Rhyfel Cyfiawn?

4

Sut mae’r syniad o sancteiddrwydd bywyd yn effeithio ar gredoau’r Iddewon am ryfel?

5

Pa un o’r Deg Gorchymyn sy'n galu cael ei ddefnyddio yn erbyn rhyfel?

6

Beth yw gwrthwynebydd cydwybodol?

7

Pam mae maddeuant mor bwysig mewn Iddewiaeth?

8

Beth yw ystyr y term teshuva?

9

Pa un o’r canlynol sy’n Iddew sydd wedi dangos maddeuant?

10

Beth mae Iddewiaeth yn ei ddysgu ynghylch sut i drin gelyn?