Astudiaeth achos – Eva Mozes Kor

Mae Eva Mozes Kor yn un o oroeswyr yr Holocost. Collodd ei rhieni, ynghyd â’i dwy chwaer hŷn, yng ngwersyll crynhoi Auschwitz yn ystod yr Holocost.

Llwyddodd Eva a’i gefeilles, Miriam, i oroesi’r Holocost, er iddyn nhw ddioddef profiadau erchyll.

Mae Eva wedi rhoi sawl cyfweliad am ei phrofiadau brawychus. Un o’r pethau y bydd yn siarad amdanyn nhw’n aml yw ei maddeuant i’r Natsïaid. Mae hi’n disgrifio’i maddeuant fel ffordd o’i helpu i ddelio â’i phrofiadau.

quote
Rwy’n credu bod maddeuant yn beth mor bwerus. Mae’n rhad ac am ddim. Mae’n gweithio. Does dim sgil-effeithiau iddo. A dyma beth sydd ei angen ar ein byd, ar wahân i gosb.Eva Mozes Kor
curriculum-key-fact
Mae Eva Mozes Kor yn enghraifft o rywun sydd wedi maddau i’r rhai a wnaeth gam â hi ar sail ei chredoau personol. Mae hi’n Iddewes sydd wedi goroesi’r Holocost ac sydd wedi maddau i’r Natsïaid a laddodd ei rhieni a’i chwiorydd hŷn.
Question

Beth yw ystyr maddeuant?

Mae maddeuant yn golygu esgusodi rhywun am gamwedd a wnaethant. Mae’n digwydd pan na fyddwch yn dal dig tuag at y person hwnnw mwyach ac na fyddwch mwyach yn ceisio dial yn eu herbyn.

Move on to Test
next