Meudachadh chamagan test questions

1

Meudaich \(6(9 - y)\)

2

Meudaich agus sìmplich \(y(2y + 3) - y\)

3

Meudaich agus sìmplich \(x(x + 1) - 2(x + 3) - x(x - 2)\)

4

Meudaich agus sìmplich \((x + 3)(x + 5)\)

5

Meudaich agus sìmplich \(({x^2} + 6)({x^2} + 5)\)