A' toirt chamagan air falbh

Airson a bhith a' toirt chamagan air falbh, iomadaich an teirm air taobh a-muigh na camaig le gach teirm taobh a-staigh nan camagan.

Canar Lagh an Sgaoilidh ris a' phròiseas a tha a' toirt nan camagan air falbh.

Thoir sùil air a' chaibideil Nàiseanta 4 Lagh an Sgaoilidh mus lean thu ort.

An seo, tha sinn a' cur còmhla iomadachadh a-mach chamagan agus cruinneachadh theirmean co-choltach airson abairtean ailseabrach a shìmpleachadh.

Coimhead air na ceistean gu h-ìosal.

Question

Meudaich agus sìmplich:

\[3(x + y) + 2(x + y)\]

\[= 3x + 3y + 2x + 2y\]

\[= 5x + 5y\]

Question

Meudaich agus sìmplich:

\[4(2p + 7) + 6(8q - 2)\]

\[= 8p + 28 + 48q - 12\]

\[= 8p + 48q + 16\]

Question

Meudaich agus sìmplich:

\[9(2x + 3) - 3(5x + 1)\]

\[= 18x + 27 - 15x - 3\]

\[= 3x + 24\]

Question

Meudaich agus sìmplich:

\[5(3p+2) -2 (4q+3)\]

\[=15p+10-8q-6\]

\[=15p-8q+4\]

Eisimpleirean le co-èifeachd-x

1. Thoir air falbh na camagan san abairt:

\[4x(x + 5)\]

Tha an abairt seo a' ciallachadh gu bheil a h-uile dad taobh a-staigh nan camagan air iomadachadh le \(4x\).

\[= (4x \times x) + (4x \times 5)\]

\[= 4{x^2} + 20x\]

2. Iomadaich a-mach na camagan ann an \(3a(2a + 1)\):

\[= (3a \times 2a) + (3a \times 1)\]

\[= 6{a^2} + 3a\]

Feuch a-nis na ceistean gu h-ìosal.

Question

Iomadaich a-mach na camagan ann an \(5y(3 - y)\)

\[= 15y - 5{y^2}\]

Question

Thoir na camagan air falbh bho \(4w(3w - 2y)\)

\[= (4w \times 3w) - (4w \times 2y)\]

\[= 12{w^2} - 8wy\]