Perswâd

1

Pa un o’r canlynol sy’n nodweddiadol o destun perswadiol?

2

Pa un o’r ffurfiau isod sydd yn destun perswâd?

3

Mewn llythyr ffurfiol mae angen nodi ...

4

Beth yw pwrpas hysbyseb?

5

Sut iaith y dylid ei defnyddio mewn blog?

6

Pa un o’r brawddegau isod sy’n enghraifft o gyfarch y gynulleidfa?

7

Pa un o’r brawddegau isod sy’n gywir?

8

Pa un o’r rhain sydd yn ferfau gorchmynnol?

9

Pa un o’r brawddegau hyn sy’n gywir?

10

Pa un o’r brawddegau hyn sy’n gywir?