Faid arc

Tha cearcall-thomhas cearcaill = \pi d no 2\pi r.

Seall air seactor a' chearcaill gu h-ìosal. Gus faid an arc obrachadh a-mach, feumaidh fios a bhith againn dè a' bhloigh dhen chearcall a th' air a sealltainn. Gus seo a dhèanamh, bidh sinn a' cleachdadh a' cheàirn agus ga choimeas ri 360˚.

Arc with 3cm radius and 144 degree angle

Tha 144° sa cheàrn seo.

Sin \frac{{144^\circ }}{{360^\circ }} = \frac{2}{5} de char slàn (360°).

Mar sin 's e an arc \frac{2}{5} a' chearcaill-thomhais.

c=\pi d=3.14\times 6 (Cuimhnich gu bheil an cearcall-thomhas a dhà uiread ris an radius.)

=18.84\,cm

Faid an arc = \frac{2}{5}\times 18.84 = 7.54\,cm

(Chan fheum thu \frac{144}{360} a shìmpleachadh. Faodaidh tu seo a chleachdadh ann a bhith ag obrachadh a-mach an arc an àite \frac{2}{5}.)

'S e am foirmle airson Faid an Arc obrachadh a-mach:

Faid\,arc = \frac{{\text{Ceàrn}}}{{360^\circ }} \times \pi d

Feuch a-nis a' cheist gu h-ìosal.

Question

Obraich a-mach faid an arc san diagram gu h-ìosal.

Arc of a circle with a 150° angle and 4cm radius

Faid\,arc = \frac{{\text{Ceàrn}}}{{360^\circ }} \times \pi d

Cuimhnich cuideachd gu bheil d = 2 \times r

= \frac{{150}}{{360}} \times \pi  \times 8

= 10.47\,cm

= 7.5\,(gu\,1\,id)