Armada Sbaen

1

Yn ystod y cyfnod hwn, beth oedd enw tiriogaethau Sbaen yn y Byd Newydd?

2

Pa un o forwyr Lloegr a fyddai’n môr-ladrata oedd yn gwylltio Philip o Sbaen?

3

Pa wlad yn Ewrop oedd dan reolaeth Sbaen yn ystod y cyfnod hwn?

4

Pwy oedd arweinydd gwrthwynebwyr yr Iseldiroedd?

5

Ar ba harbwr yn Sbaen wnaeth Francis Drake arwain cyrch yn 1587?

6

Ar ba ffurf yr hwyliodd llynges Sbaen?

7

Pwy oedd Comander Armada Sbaen?

8

Beth ddefnyddiodd y Saeson i dorri ffurfiant y Sbaenwyr?

9

Yn y môr yn ymyl lle digwyddodd prif frwydr yr Armada?

10

Faint gostiodd y rhyfeloedd yn erbyn Sbaen yn ystod y cyfnod hwn?