Tarddiad a gwerth bywyd dynol (Cristnogaeth) test questions

1

Beth yw erthyliad?

2

Beth yw mabwysiadu?

3

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth ddweud bod bywyd yn gysegredig?

4

Beth yw ystyr agwedd 'o blaid bywyd' at erthyliad?

5

Sut gallai 'egwyddor effaith ddwbl' berswadio rhywun sydd yn erbyn erthylu i esgusodi erthyliad o dan rai amgylchiadau?

6

Beth yw ystyr 'ewthanasia'?

7

Beth yw hosbis?

8

Beth mae yr Eglwys Gatholig yn ei ddweud am ewthanasia?

9

Pam byddai rhai Cristnogion o blaid defnyddio ewthanasia?

10

Pa un o'r Deg Gorchymyn allai arwain Cristnogion i wrthwynebu erthyliad ac ewthanasia?