Beth mae Cristnogaeth yn ei ddysgu am ewthanasia?

Does dim dysgeidiaeth Gristnogol gyffredinol am ewthanasia - mae gan wahanol enwadau Cristnogol wahanol safbwyntiau.

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu bod bywyd yn gysegredig ac yn rhodd gan Dduw, ac felly dim ond Duw sy'n cael penderfynu pryd mae bywyd yn diweddu. Mae hyn yn golygu bod llawer o Gristnogion yn ymddiried yn Nuw i ddiweddu bywyd ar yr adeg briodol. Fydden nhw ddim yn derbyn unrhyw ymyriad fyddai'n diweddu bywyd cyn i Dduw benderfynu.

Mae Cristnogion yn dilyn y Deg Gorchymyn, ac mae un o'r rhain yn dweud:

quote
Na ladd.Exodus 20:13

Gallai rhai pobl ystyried bod diweddu bywyd yn fwriadol yn llofruddiaeth.

Mae rhai Cristnogion yn credu bod diweddu poen a dioddef, hyd yn oed os yw hyn yn golygu diweddu bywyd cyn i Dduw benderfynu, yn weithred o gariad a thrugaredd.

Pan oedd Iesu yn cael ei groeshoelio ar y groes, mae'r Efengyl yn ôl Marc (Marc 15:23) yn dweud ei fod wedi gwrthod y cymysgedd o win â myrr ynddo allai fod wedi lleddfu ei boen. I ddilyn yr enghraifft hon, mae llawer o Gristnogion yn credu bod dioddef yn rhan anochel o fywyd ac y dylen nhw ei oddef a'i gynnig i Dduw, yn unol â dioddef Iesu.