O blaid bywyd ac o blaid dewis

Mae gan Gristnogion amryw o ffyrdd o ddeall a defnyddio egwyddor arweiniol sancteiddrwydd bywyd mewn cysylltiad ag erthyliad. Gall safbwyntiau amrywio o fewn yr un eglwys. Dyma'r pedwar prif safbwynt.

  • O blaid bywyd - mae rhai Cristnogion, gan gynnwys llawer o Gatholigion, yn credu bod erthylu'n ddrwg o safbwynt moesol oherwydd eu cred bod bywyd dynol yn dechrau ar adeg cenhedlu. Bydd rhai'n gwneud eithriad os yw erthyliad yn hanfodol er mwyn achub bywyd y fam (yr 'egwyddor effaith ddwbl'), cyn belled â bod pob ymdrech wedi'i gwneud i achub y ffetws.
  • O blaid dewis - lle'r fenyw yw penderfynu ai erthyliad yw'r peth iawn iddi hi, oherwydd ei chorff hi ydyw. Mae rhai Cristnogion yn credu bod gan fenyw hawl i gael erthyliad diogel, a bod y gyfraith yn dangos trugaredd drwy ganiatáu hyn.
  • Moesau absoliwtaidd - mae erthyliad yn anghywir o dan unrhyw amgylchiadau.
  • Moesau perthynol - caniatáu erthyliad o dan rai amgylchiadau.