Astudiaeth achos – rhoi organau

Roedd rhaid i Bill fynd i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ar ôl strôc ddifrifol. Rai wythnosau'n gynharach, roedd wedi cael sgwrs ddifrifol am roi organau gyda'i ferch Karen.

Pan ddaeth hi'n glir nad oedd siawns y byddai Bill byth yn gwella, cafodd ei arennau eu rhoi i ddau o bobl, gan achub eu bywydau.

quote
Mae wedi gwneud ei golli ef yn haws, oherwydd mae fel bod rhywbeth da wedi dod o'r peth, ac alla' i ddim meddwl am ffordd arall i rywbeth da ddod o farwolaeth rhywun.Karen, merch rhoddwr organau
Move on to Test
next