Figearan brìgheil

Uaireannan chan fheum sinn ceist a fhreagairt gu mionaideach – tha sinn dìreach ag iarraidh tuairmse. Nuair a bhios àireamh mhòr againn, faodaidh sinn a cruinneachadh chun a' mhìle, no chun a' mhillein, as fhaisge. Agus nuair a gheibh sinn freagairt fada, deicheach air àireamhair, faodaidh sinn a chruinneachadh gu àireamh shònraichte de dh'ionadan deicheach.

'S e dòigh eile air freagairt tuairmseach a thoirt a chruinneachadh gu figraran brìgheil.

Uaireannan, bidh an teirm 'figearan brìgheil' air a ghiorrachadh gu fb.

Tha am facal brìgheil a' ciallachdh cudromach. Mar as fhaisge a tha figear air toiseach àireimh, 's ann as cudromaiche – no as brìgheile – a tha e.

Anns an àireimh 368249, 's e 3 am figear as brìgheile, chionn tha e ag innse dhuinn gur e an àireamh 3\, \text{ceud mìle} agus rudeigin. Mar sin, 's e 6 an ath fhigear as brìgheile, agus mar sin air adhart.

Anns an àireimh 0.0000058763, 's e 5 am figear as brìgheile, chionn tha e ag innse dhuinn gur e an àireamh 5 \text\,{milleanamhan} agus rudeigin. 'S e 8 an ath fhigear as brìgheil, agus mar sin air adhart.

Bidh sinn a' cruinneachadh le bhith a' cleachdadh àireamh shònraichte de dh'fhigearan brìgheil. 'S e 1, 2 no 3 na figearan brìgheil as cumanta.

Cuimhnich gu bheil na riaghailtean cruinneachaidh an aon rud 's a bha iad roimhe:

Mas e an ath àireamh 5 no nas motha, bidh sinn a' cruinneachadh suas.

Mas e an ath àireamh 4 no nas lugha, cha bhi sinn a' cruinneachadh suas.

Ceistean

Question

Dè bhiodh ann an 368249 ceart gu 1 fhigear brìgheil?

An d' fhuair thu am freagairt 400000?

'S e 3 a' chiad fhigear brìgheil, 's bhon a tha am figear às a dhèidh ( 6) nas motha na 5, bu chòir dhut a chruinneachadh suas.

Question

Dè gheibh thu ma sgrìobhas tu 0.00245 ceart gu 1 fhigear brìgheil?

An d' fhuair thu am freagairt 0.002?

'S e 2 a' chiad fhigear brìgheil agus 's e 5, am figear às a dhèidh, agus mar sin cha bhi thu a' cruinneachadh suas.

Question

Ciamar a sgrìobhadh tu 0.0000058763 ceart gu 2 fhigear bhrìgheil?

An d' fhuair thu am freagairt 0.0000059?

Bha agad ri 8 a chruinneachadh gu 9.

Ma bha duilgheadas agad, cuimhnich gur e an 2 fhigear as brìgheile 5 agus 8. An dèidh 8 's e 7, am figear a th' ann agus feumaidh sinn 8 a chruinneachadh suas gu 9.

Mar sin, 0.0000058763 = 0.0000059 gu 2 fhigear bhrìgheil.