Bloighean

Ciamar a gheibh sinn \frac{3}{5}\,de\,20

Dòigh-obrach 1

Obraich a-mach \frac{1}{5}\,de\,20, agus an uair sin iomadaich le 3.

\frac{1}{5}\,de\,20 = 20 \div 5 = 4

Tha sinn ag iarraidh \frac{3}{5}\,de\,20, agus mar sin bidh sinn ag iomadachadh 4 le 3.

\frac{3}{5}\,de\,20 = 4 \times 3 = 12

Dòigh-obrach 2

Iomadaich \frac{3}{5} le 20.

\frac{3}{5} \times 20 = \frac{3}{5} \times \frac{{20}}{1} = \frac{{60}}{5} = 12

Question

Cleachd dòigh sam bith agus lorg \frac{3}{7}\,de\,35.

'S e am freagairt 15.

A' cleachdadh Dòigh-obrach 1: \frac{1}{7}\,de\,35 = 5, agus 3 \times 5 = 15.