Co-chothromachd chuartail

Eisimpleir

'S e triantan ionann-thaobhach a tha sa chumadh seo. Nì e cuairt dhan loidhne a-muigh aige ann an 3 dòighean. 'S e òrdugh 3 a' cho-chothromachd chuartail aige.

Triangle

'S e parailealogram a tha sa chumadh seo. Nì e cuairt dhan loidhne a-muigh aige ann an 2 dhòigh. 'S e òrdugh 2 a' cho-chothromachd chuartail aige.

Parallelogram

Question
Rotational symmetry triangle completion on gridlines

Copaig an triantan seo air pàipear ceàrnagach. Cruthaich cumadh le bhith a' cur-ris tuilleadh thriantain gus am bi co-chothromachd chuartail de 4 aige mun phuing 0.

Rotational symmetry triangle on gridlines