An cearcall

Cuairt-thomhas leth-chearcaill

Cuimhnich gur e a' chuairt-thomhas an fhaid timcheall an taobh a-muigh.

Tha dà oir air leth-chearcall. 'S e aon dhiubh leth cearcall-thomhas agus 's e trast-thomhas a tha san tèile.

Diagram of a semicircle with an 8cm diameter

C = \pi d

= 3.14 \times 8

= 25.12\,cm

Cuimhnich gur e seo cearcall-thomhas a' chearcaill gu lèir. Mar sin feumaidh sinn leth a dhèanamh dhen fhreagairt.

25.12 \div 2 = 12.56\,cm

Cuairt-thomhas gu lèir = 12.56 + 8 = 20.56\,cm

Farsaingeachd cearcaill

Airson cearcall sam bith le radius, r, obraichidh tu a-mach an fharsaingeachd, A, leis an fhoirmle:

A = \pi {r^2}

Diagram of a circle with a radius of 12cm

A = \pi {r^2}

= 3.14 \times 12 \times 12

= 452.16\,c{m^2}

Farsaingeachd leth-chearcaill

Mar a thuigeas tu, 's e leth de chearcall a th' ann an leth-chearcall! Gus farsaingeachd leth-chearcaill a lorg, bidh sinn ag obrachadh a-mach farsaingeachd a' chearcaill gu lèir, A, agus an uair sin a' dèanamh leth dhen fhreagairt.

Diagram of a semicircle with an 4cm diameter

A = \pi {r^2}

= 3.14 \times 4 \times 4

= 50.24\,c{m^2}

\text{Farsaingeachd leth-chearcaill} = 50.24 \div 2 = 25.12\,c{m^2}

Farsaingeachd cumadh co-cheangailte

Tha ceart-cheàrnach agus leth-chearcall sa chumadh seo.

Gus an fharsaingeachd gu lèir obrachadh a-mach, bidh sinn dìreach ag obrachadh a-mach farsaingeachd gach pàirt agus gan cur-ris.

Combined rectangle and semicircle measuring 20mm x 30mm

\text{Farsaingeachd ceart-cheàrnaich = faid x leud}

= 20 \times 30

= 600\,m{m^2}

\text{Farsaingeachd cearcaill} = \pi {r^2}

= 3.14 \times 10 \times 10

= 314\,m{m^2}

\text{Farsaingeachd leth-chearcaill} = 314 \div 2 = 157\,m{m^2}

\text{Farsaingeachd iomlan} = 600 + 157

= 757\,m{m^2}