Y cartref Iddewig

Mae’r cartref yn fan pwysig arall i Iddewon a rhoddir gwerth mawr arno, gan ei fod yn fan lle dysgir gwerthoedd, credoau ac arferion Iddewig, a’u gweithredu.

curriculum-key-fact
Mae Iddewon yn aml yn gweddïo ac yn addoli yn eu cartrefi. Byddan nhw'n adrodd y Shema, yn rhoi mezuzah ar bob ffrâm ddrws yn y tŷ (heblaw'r ystafell ymolchi), ac yn cadw'r Shabbat.

Man addoli

Mae gweddïo ac addoli’n rhan bwysig iawn o ffydd Iddew, a hyd yn oed os yw’n mynd i’r synagog bob nos bydd yn dal i berfformio rhyw ffurf ar weddi ac addoliad yn y cartref, fel adrodd y Shema neu ddiolch i Dduw wrth ddeffro.

Hunaniaeth Iddewig

Mae cael eitemau fel y mezuzah ar y fframiau drysau a’r menorah yn y ffenestr yn ystod Hanukkah yn rhoi ymdeimlad o hunaniaeth i Iddewon yn eu cartref.

Dathlu yn y cartref

Bydd Iddewon yn cynnal amryw ddathliadau a thraddodiadau yn eu cartref, fel y Shabbat, sy’n digwydd o fachlud haul ar nos Wener hyd fachlud haul nos Sadwrn bob wythnos. Yn ystod yr adeg hon bydd y teulu’n treulio amser yn meddwl am eu crefydd ac maent wedi’u gwahardd rhag gwneud unrhyw fath o waith. Mae llawer o draddodiadau’r Shabbat yn digwydd yn y cartref, fel gwraig y tŷ’n cynnau canhwyllau, y pryd bwyd teuluol ac adrodd gweddi’r Kiddush.

Diagram showing that Shabbat occurs between sunset on Friday, and sunset on Saturday.
Move on to Test
next