Àirdean na combaist

Diagram of a UK map showing the direction points of a compass

'S e na prìomh cheithir àirdean air a' chombaist Tuath (T), Deas (D), An Ear (E) agus An Iar (I).

Tha an àird a tha letheach eadar Tuath agus an Iar air ainmeachadh mar an Iar-thuath (IT). San aon dòigh tha an Ear-thuath (ET) againn, an Ear-dheas (ED) agus an Iar-dheas (ID).