Cynrychioli data test questions

1

Mae'r graff yn dangos y nifer o geir basiodd tŷ Lisa mewn awr. Faint o geir gwyn wnaeth basio?

Siart bar amlder

2

Mae'r graff yn dangos y nifer o geir basiodd tŷ Lisa mewn awr. Pa liw oedd y mwyaf poblogaidd?

Siart bar amlder

3

Dyma graff o farciau prawf Lisa. Ym mha wythnos oedd y cynnydd mwyaf ym marciau Lisa?

Graff llinell amlder

4

Sawl pitsa wnaeth Carwyn eu bwyta?

Cynrychioli data – graff llinell

5

Os oes \({10}\) o bobl yn teithio i'r ysgol mewn car, faint o bobl mae'r siart yn eu cynrychioli?

Cynrychioli data – Siart cylch

6

Dyma faint o arian wariodd Siwan mewn wythnos:

Llun \(\pounds{3}\); Mawrth \(\pounds{10}\); Mercher \(\pounds{7}\); Iau \(\pounds{18}\); Gwener \(\pounds{8}\); Sadwrn \(\pounds{21}\); Sul \(\pounds{5}\).

O osod y data hwn ar siart cylch, pa ongl fyddai'n cynrychioli dydd Sadwrn?

7

Sut mae llunio polygon amlder o ddiagram amlder?

8

Sut fath o gydberthyniad fyddet ti'n ei ddisgwyl rhwng oedran plentyn a'i daldra?

9

Sut fath o gydberthyniad fyddet ti'n ei ddisgwyl rhwng amser yn gwylio teledu ac amser yn gwneud gwaith cartref?

10

Pa un o'r datganiadau hyn sy'n anghywir o ran llunio llinell ffit orau ar ddiagram gwasgariad?