Ychwanegu llinell ffit orau at ddiagram gwasgariad

Llinell ffit orau

curriculum-key-fact
Mae'r ‘llinell ffit orau’ yn mynd yn fras drwy ganol yr holl bwyntiau gwasgariad ar graff. Po agosaf ydy’r pwyntiau at y llinell ffit orau, y cryfaf ydy’r cydberthyniad.

Enghraifft

Mae \({10}\) disgybl mewn ysgol yn astudio Ffrangeg ac Almaeneg ar gyfer TGAU. Mae’r marciau gawson nhw mewn prawf diweddar wedi eu cofnodi yn y tabl isod:

EurigIfanAnwenLowriRhysLleucuSiônRhiannonRobinNia
Marc yn Ffrangeg\[{42}\]\[{62}\]\[{32}\]\[{78}\]\[{70}\]\[{18}\]\[{68}\]\[{52}\]\[{84}\]\[{38}\]
Marc yn Almaeneg\[{48}\]\[{56}\]\[{24}\]\[{68}\]\[{?}\]\[{22}\]\[{76}\]\[{54}\]\[{89}\]\[{39}\]

Gelli di lunio diagram gwasgariad i gynrychioli’r marciau hyn. Gan fod Rhys yn absennol ar ddiwrnod y prawf Almaeneg does gennyt ti ddim digon o wybodaeth i farcio ei sgôr.

Siart bar amlder

O edrych ar y diagram gwasgariad hwn mae cydberthyniad positif cryf rhwng y marciau Ffrangeg a’r marciau Almaeneg, felly gelli di dynnu llinell ffit orau i ddangos y duedd honno.

Cynrychioli data – Diagram gwasgariad

Sgoriodd Rhys \({70}\) yn Ffrangeg, felly gan ddefnyddio’r llinell ffit orau, gelli di amcangyfrif y buasai wedi cael \({72}\) yn Almaeneg.

Cynrychioli data – Diagram gwasgariad

Dim ond os oes cydberthyniad positif neu negatif cryf y gallwn ni dynnu llinell ffit orau.

Does dim rhaid i’r llinell ffit orau fynd drwy’r tarddbwynt.

Mae’r llinell ffit orau yn dangos y duedd, ond dim ond bras amcan ydy hi ac amcangyfrifon fydd unrhyw ddarlleniadau rwyt ti’n eu cymryd ohoni.

Move on to Test
next