Diagramau a pholygonau amlder

Mae’r diagram amlder hwn yn dangos taldra \({200}\) o bobl:

Pictogram yn dangos nifer y pitsas a gafodd eu bwyta gan bedwar ffrind yn y mis diwethaf

Creu polygon amlder

Gelli di greu polygon amlder drwy gysylltu canolbwyntiau topiau’r bariau.

Mae polygonau amlder yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer cymharu gwahanol setiau o ddata ar yr un diagram.

Canfod cyfesurynnau C (10)

Creu polygon amlder

Diagram yn dangos data.