Creu siart cylch

curriculum-key-fact
I greu siart cylch mae angen i ti weithio allan pa ffracsiwn o’r cyfanswm mae’r sector yn ei gynrychioli. Wedyn gelli di drosi hyn yn ongl a llunio’r sector ar y siart.

Creu siartiau cylch – defnyddio tabl

Mae’r tabl isod yn dangos y marciau a enillwyd gan \({30}\) o ddisgyblion yn eu harholiad diwedd tymor.

Tabl yn dangos y marciau a enillwyd gan 30 o ddisgyblion mewn arholiad

I ddangos y wybodaeth hon mewn siart cylch, cymera’r camau canlynol:

  1. Cyfrifa gyfanswm nifer y disgyblion: \({7} + {11} + {6} + {4} + {2} = {30}\)
  2. I gyfrifo ongl pob segment, cyfrifa pa ffracsiwn o’r cyfanswm a gafodd bob marc.
  3. Dechreua gyda marciau A: \(\frac{7}{30}\)
  4. Mae \({360}^\circ\) mewn cylch llawn, felly i ganfod yr ongl, lluosa’r ffracsiwn â \({360}:\frac{7}{30}\times{360} = {84}^\circ\)
  5. Mae gan sector marciau A ongl o \({84}^\circ\).
  6. Dilyna'r un broses i ganfod ongl segmentau’r marciau eraill.
  7. Unwaith y byddi di wedi cyfrifo onglau’r segmentau, cer ati i greu'r siart cylch.
Question

Copïa a chwblha’r tabl isod, wedyn defnyddia’r data i greu siart cylch.

MarcAmlderOngl
A\[{7}\]\[\frac{7}{30}\times{360}={84}^\circ\]
B\[{11}\]
C\[{6}\]
D\[{4}\]
E\[{2}\]
MarcAmlderOngl
A\[{7}\]\[\frac{7}{30}\times{360}= {84}^\circ\]
B\[{11}\]\[\frac{11}{30}\times{360} = {132}^\circ\]
C\[{6}\]\[\frac{6}{30}\times{360} = {72}^\circ\]
D\[{4}\]\[\frac{4}{30}\times{360} = {48}^\circ\]
E\[{2}\]\[\frac{2}{30}\times{360} = {24}^\circ\]