Creu siart cylch

curriculum-key-fact
I greu siart cylch mae angen i ti weithio allan pa ffracsiwn o’r cyfanswm mae’r sector yn ei gynrychioli. Wedyn gelli di drosi hyn yn ongl a llunio’r sector ar y siart.

Creu siartiau cylch – defnyddio tabl

Mae’r tabl isod yn dangos y marciau a enillwyd gan {30} o ddisgyblion yn eu harholiad diwedd tymor.

Tabl yn dangos y marciau a enillwyd gan 30 o ddisgyblion mewn arholiad

I ddangos y wybodaeth hon mewn siart cylch, cymera’r camau canlynol:

  1. Cyfrifa gyfanswm nifer y disgyblion: {7} + {11} + {6} + {4} + {2} = {30}
  2. I gyfrifo ongl pob segment, cyfrifa pa ffracsiwn o’r cyfanswm a gafodd bob marc.
  3. Dechreua gyda marciau A: \frac{7}{30}
  4. Mae {360}^\circ mewn cylch llawn, felly i ganfod yr ongl, lluosa’r ffracsiwn â {360}:\frac{7}{30}\times{360} = {84}^\circ
  5. Mae gan sector marciau A ongl o {84}^\circ.
  6. Dilyna'r un broses i ganfod ongl segmentau’r marciau eraill.
  7. Unwaith y byddi di wedi cyfrifo onglau’r segmentau, cer ati i greu'r siart cylch.
Question

Copïa a chwblha’r tabl isod, wedyn defnyddia’r data i greu siart cylch.

MarcAmlderOngl
A {7} \frac{7}{30}\times{360}={84}^\circ
B {11}
C {6}
D {4}
E {2}
MarcAmlderOngl
A {7} \frac{7}{30}\times{360}= {84}^\circ
B {11} \frac{11}{30}\times{360} = {132}^\circ
C {6} \frac{6}{30}\times{360} = {72}^\circ
D {4} \frac{4}{30}\times{360} = {48}^\circ
E {2} \frac{2}{30}\times{360} = {24}^\circ