Siartiau cylch

curriculum-key-fact
Mae siartiau cylch yn defnyddio sectorau o wahanol faint mewn cylch i gynrychioli data.

Darllen siartiau cylch

Question

Mae’r siart cylch hwn yn dangos canlyniadau arolwg o sut mae myfyrwyr yn teithio i’r ysgol.

Cynrychioli data – Siart cylch

a) Beth ydy’r dull teithio mwyaf cyffredin?

b) Pa ffracsiwn o’r myfyrwyr sy’n teithio i’r ysgol mewn ceir?

c) Os mai {6} o fyfyrwyr sy’n teithio mewn ceir, faint o bobl gymerodd ran yn yr arolwg?

a) Bws ydy’r dull teithio mwyaf cyffredin gan mai dyma’r sector mwyaf ar y siart cylch.

b) Mae \frac{1}{4} o’r myfyrwyr yn teithio mewn ceir.

c) Mae {6} o fyfyrwyr yn teithio mewn ceir, ac mae hynny’n \frac{1}{4} y cyfanswm. Felly, cafodd {24} o bobl eu holi ar gyfer yr arolwg.

Question

Gwerthodd cadwyn o archfarchnadoedd {3,600} paced o selsig yn ystod y mis diwethaf. Mae’r siart cylch yn dangos y gwahanol flasau.

Cynrychioli data – Siart cylch

Mae cig eidion yn {150^\circ}, llysieuol yn ongl sgwâr, porc yn {40^\circ} ac eraill yn {80^\circ}.

a) Sawl pecyn o selsig llysieuol gafodd ei werthu?

b) Sawl pecyn o selsig cig eidion gafodd ei werthu?

a) Selsig llysieuol ydy \frac{1}{4} y cyfanswm a werthwyd, felly cyfrifa \frac{1}{4} o {3,600}: \frac{1}{4}\times{3,600} = {900}. Felly, gwerthwyd {900} pecyn o selsig llysieuol yn ystod y mis diwethaf.

b) Mae {360}^\circ mewn cylch cyflawn. Mae gan y sector ‘cig eidion’ ongl o {150}^\circ, felly mae’r sector cig eidion yn \frac{150}{360} o’r cylch. \frac{150}{360}\times{3,600} = {1,500}. Felly, gwerthwyd {1,500} pecyn o selsig cig eidion.