Pictogramau

curriculum-key-fact
Mae pictogramau’n defnyddio lluniau i gynrychioli data. I wneud synnwyr, mae angen allwedd ar bictogram bob amser.

Darllen pictogramau

Mae’r pictogram hwn yn dangos nifer y pitsas a gafodd eu bwyta gan bedwar ffrind yn ystod y mis diwethaf:

Cynrychioli data – graff llinell

Mae’r allwedd yn dweud wrthot ti fod un pitsa yn y pictogram yn cynrychioli {4} pitsa wedi ei fwyta, felly mae Alun wedi bwyta {4}+{2}={6} pitsa.

Question

Pwy wnaeth fwyta’r nifer mwyaf o bitsas?

Carwyn wnaeth fwyta’r nifer mwyaf o bitsas.

Question

Sawl pitsa wnaeth Bedwyr eu bwyta?

Bwytaodd Bedwyr {9} pitsa. Cofia fod pob pitsa yn y pictogram yn cynrychioli {4} pitsa, felly mae \frac{1}{4} cylch yn cynrychioli {1} pitsa.

Question

Beth oedd cyfanswm nifer y pitsas a gafodd eu bwyta gan y pedwar?

Mae cyfanswm o {11}\frac{1}{2} cylch yn y pictogram. Mae un cylch yn cynrychioli {4} pitsa, felly {11}\frac{1}{2}\times{4} = {46} pitsa.