Pictogramau

curriculum-key-fact
Mae pictogramau’n defnyddio lluniau i gynrychioli data. I wneud synnwyr, mae angen allwedd ar bictogram bob amser.

Darllen pictogramau

Mae’r pictogram hwn yn dangos nifer y pitsas a gafodd eu bwyta gan bedwar ffrind yn ystod y mis diwethaf:

Cynrychioli data – graff llinell

Mae’r allwedd yn dweud wrthot ti fod un pitsa yn y pictogram yn cynrychioli \({4}\) pitsa wedi ei fwyta, felly mae Alun wedi bwyta \({4}+{2}={6}\) pitsa.

Question

Pwy wnaeth fwyta’r nifer mwyaf o bitsas?

Carwyn wnaeth fwyta’r nifer mwyaf o bitsas.

Question

Sawl pitsa wnaeth Bedwyr eu bwyta?

Bwytaodd Bedwyr \({9}\) pitsa. Cofia fod pob pitsa yn y pictogram yn cynrychioli \({4}\) pitsa, felly mae \(\frac{1}{4}\) cylch yn cynrychioli \({1}\) pitsa.

Question

Beth oedd cyfanswm nifer y pitsas a gafodd eu bwyta gan y pedwar?

Mae cyfanswm o \({11}\frac{1}{2}\) cylch yn y pictogram. Mae un cylch yn cynrychioli \({4}\) pitsa, felly \({11}\frac{1}{2}\times{4} = {46}\) pitsa.