Graffiau llinell

curriculum-key-fact
Mae graff llinell yn cael ei ddefnyddio’n aml i ddangos tuedd dros nifer o ddyddiau neu oriau. Mae’n cael ei blotio fel cyfres o bwyntiau, sy’n cael eu cysylltu wedyn â llinellau syth. Does dim rhaid i ddau ben y graff llinell gyffwrdd yr echelinau.

Darllen graffiau llinell

Mae’r graff llinell hwn yn dangos y tymheredd am hanner dydd dros gyfnod o \({7}\) diwrnod.

Cynrychioli data – siart bar

Gelli di weld yn syth fod y tymheredd ar ei uchaf ar y dydd Llun ac y dechreuodd gwympo yng nghanol yr wythnos cyn codi eto tua diwedd yr wythnos.

Question

Beth oedd y tymheredd isaf ac ar ba ddiwrnod oedd hynny?

\({19}^\circ{C}\) oedd y tymheredd isaf ac ar y dydd Iau yr oedd hynny.

Question

Ar ba ddiwrnod oedd y tymheredd hanner dydd yn \({26}^\circ{C}\)?

Roedd y tymheredd hanner dydd yn \({26}^\circ{C}\) ar y dydd Mawrth.