Siartiau bar

curriculum-key-fact
Defnyddia siart bar i gymharu dau neu fwy o werthoedd mewn set fach o ganlyniadau.

Llunio siart bar

Mewn siart bar, mae uchder y bar yn dangos amlder y canlyniad.

Gan fod uchder y bar yn cynrychioli amlder, rho’r label ‘Amlder’ ar yr echel fertigol. Bydd label yr echel lorweddol yn dibynnu ar beth sy’n cael ei gynrychioli gan y siart bar.

Question

Mae Llew’n cynnal arolwg i ganfod sawl person sydd ym mhob un o’r ceir sy’n dod at giât yr ysgol rhwng \({8.30am}\) a \({9.00am}\). Mae ei ganlyniadau yn cael eu dangos yn y siart bar isod:

Cynrychioli data – siart bar

a) Sawl car oedd yn cynnwys \({1}\) person?

b) Sawl car oedd yn cynnwys mwy na \({3}\) o bobl?

c) Pam mai dim ond nifer fach o geir oedd yn cynnwys \({1}\) person?

a) Roedd \({8}\) car yn cynnwys \({1}\) person.

b) Roedd \({14}\) car yn cynnwys mwy na \({3}\) o bobl (\({10}+{4}={14}\)).

c) Rhieni’n dod â’u plant i’r ysgol fyddai yn y rhan fwyaf o’r ceir. Dim ond ychydig fyddai’n cynnwys athro/athrawes neu ddisgybl chweched dosbarth ar eu pen eu hunain.