Amlder cronnus - Canolradd ac Uwch

1

Edrycha ar y diagram amlder hwn:

Siart bar gyda echelin Y wedi ei labeli ‘Amlder’ ac echelin X wedi ei labeli ‘Sawl oriawr glyfar a werthwyd’

Pa dabl sy’n cynrychioli’r data hyn?

2

Mae Cwestiynau 1 - 2 yn ymwneud â’r tabl hwn:

Tabl tair colofn ‘Maint esgid, ‘Amlder’ ac ‘Amlder cronnus’

Pa werth sydd ar goll yn y tabl?

3

Faint o bobl a gafodd eu holi beth oedd maint eu hesgidiau?

4

Mae Cwestiynau 4 - 6 yn cyfeirio at y graff hwn:

Graff llinell gyda echelin Y wedi ei labeli ‘Almder cronnus’ ac echelin X wedi ei labeli ‘Marciau’

Tua faint o bobl a sgoriodd 40 marc neu lai?

5

Tua faint o bobl a sgoriodd fwy na 75 marc?

6

Tua faint o bobl a sgoriodd rhwng 31 a 65 marc?

7

Mae Cwestiynau 7 - 10 yn ymwneud â’r graff hwn:

Siart bar gyda echelin Y wedi ei labeli ‘Amlder dwysedd’ ac echelin X wedi ei labeli ‘Oedran’

Faint o grwpiau sy’n cael eu cyflwyno ar y graff?

8

Beth yw dwysedd amlder y grŵp 4-11?

9

Beth yw amlder y grŵp 11-19?

10

Faint o bobl a gafodd eu holi am eu hoedran yn yr arolwg?